Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Logo Europejska inicjatywa dla kurzaków
Krok we właściwym kierunku - dla większej ochrony zwierząt
Krok we właściwym kierunku
- dla większej ochrony zwierząt
Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej

Europejska
inicjatywa dla kurczaków

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt
Logo Animal Equality
Logo ProVieh
Logo The Humane League
 Logo Vier Pfoten
 Logo GreenPeace
. . .

Po wielu latach bez większych zmian w zakresie poprawy warunków życia kurczaków hodowanych na mięso ponad 40 organizacji pozarządowych z całej Europy połączyło siły, aby określić minimalne wymagania dotyczące hodowli brojlerów, biorąc pod uwagę ogólne warunki gospodarcze. Rezultatem tego jest opracowanie szeregu wymogów, które rozwiązują najpoważniejsze problemy związane z warunkami życia tych zwierząt.

Firmy z branży spożywczej, które chcą podjąć ważne kroki i wyznaczać odpowiednie standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, popierają Europejską inicjatywę dla kurczaków (European Chicken Commitment) i wdrażają wyznaczone przez nią kryteria. Na dole strony znajdą Państwo listę tych firm.

Problem

Hodowla nastawiona na bardzo szybki przyrost masy ciała

Infographic Infographic

Brak przestrzeni i nuda

W dzisiejszej standardowej hodowli kurczaków na jednym metrze kwadratowym żyje aż do 21 zwierząt. Trzymane są w surowych, sztucznie oświetlonych kurnikach, w których nie mają praktycznie żadnych zajęć poza jedzeniem i piciem.

Choroby i urazy

Do najczęstszych chorób i urazów należą:
  • deformacje kości
  • zapalenie podeszew stóp
  • zapalenie skóry łącznie z powstawaniem pęcherzy na klatce piersiowej
  • choroby układu krążenia
  • choroby dróg oddechowych
infographic

Oszczędzimy Państwu zdjęć. A czy wiedzą Państwo, że w Polsce kurczaki otrzymują antybiotyki średnio przez 10 dni w czasie 39-dniowej hodowli? Bez antybiotyków wiele zwierząt nie przeżyłoby tuczu. Często aż do 5% kurczaków brojlerów umiera przed terminem uboju, nawet po zastosowaniu antybiotyków.

Kryteria i ramy czasowe

Kryteria opracowane przez europejską inicjatywę dla kurczaków (European Chicken Commitment)

Celem inicjatywy jest jak najskuteczniejsze rozwiązanie powyższych problemów, przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie jak najmniejszej różnicy w ostatecznej cenie mięsa.

Standardy w PolsceInicjatywa dla kurczaków
Przestrzeń
do 21 zwierząt na m² (33-42 kg/m²)do 15 zwierząt na m² (30 kg/m²)
Hodowla
silny przyrost masy ciałaprzyrost ograniczony
Światło dzienne
częściowotak
Grzędy
brak2 m na 1000 zwierząt
Kamienie do dziobania
brak2 sztuki na 1000 zwierząt
 Standardy w PolsceInicjatywa dla kurczaków
Przestrzeńdo 21 zwierząt na m² (33-42 kg/m²)do 15 zwierząt na m² (30 kg/m²)
Hodowlasilny przyrost masy ciałaprzyrost ograniczony
Światło dzienneczęściowotak
Grzędybrak2 m na 1000 zwierząt
Kamienie do
dziobania
brak2 Gegenstände pro 1.000 Tiere
 Standardy w PolsceInicjatywa dla kurczaków
Przestrzeńdo 21 zwierząt na
m² (33-42 kg/m²)
do 15 zwierząt na
m² (30 kg/m²)
Hodowlasilny przyrost masy ciałaprzyrost ograniczony
Światło dzienneczęściowotak
Grzędybrak2 m na 1000 zwierząt
Kamienie do dziobaniabrak2 sztuki na 1000 zwierząt

Europejska inicjatywa dla kurczaków ustala ponadto m.in. dalsze kryteria:

Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt: zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt niezależnie od kraju produkcji
Systemy hodowli: brak klatek (używane w niektórych krajach)
Ogłuszanie przed ubojem: ogłuszanie w kontrolowanej atmosferze przy użyciu gazów obojętnych (ogłuszanie jest ledwo odczuwalne), wieloetapowych systemów CO2 lub skuteczne ogłuszanie elektryczne bez zawieszania do góry nogami (zawieszanie do góry nogami powoduje duży stres i często prowadzi do złamań kości)
Kontrole i raporty: potwierdzenie zgodności ze standardami poprzez audyty przeprowadzane przez niezależne strony trzecie oraz coroczne publikowanie raportów z postępów we wdrażaniu kryteriów (np. za pomocą tego formularza)

Zapoznaj się z pełnym katalogiem kryteriów.

Sieci handlowe zobowiązują się do wdrożenia kryteriów ECC minimum w markach własnych dla wszystkich świeżych, mrożonych i przetworzonych produktów zawierających 50% lub więcej mięsa z kurczaka do 2026 roku.

Sieci hurtowe zobowiązują się do oferowania co najmniej jednego produktu w swoim asortymencie, który spełnia kryteria.

Producenci mięsa z kurczaka zobowiązują się do dostarczania produktów spełniających kryteria, jeśli istnieje na nie popyt.

Ramy czasowe

Firmy, które wspierają inicjatywę dla kurczaków, zobowiązują się do wdrożenia tych kryteriów najpóźniej do 2026 roku. W przypadku przedsiębiorstw, które podejmą zobowiązanie po 31 grudnia 2023 r., termin realizacji wszystkich wymogów może być późniejszy pod warunkiem, że zostanie on uzgodniony z organizacją będącą sygnatariuszem ECC, a publiczna deklaracja będzie zawierała harmonogram realizacji wszystkich kryteriów oraz datę ich 100% wdrożenia. Prosimy o zapoznanie się z całym katalogiem wytycznych. Dotyczą one 100% mięsa z kurczaka znajdującego się w łańcuchach dostaw firm na rynku europejskim.

Ponieważ natychmiastowa zmiana jest w chwili obecnej jeszcze dość trudna, większość firm decyduje się na złożenie zobowiązania do realizacji wszystkich kryteriów do określonego roku i stopniowe wprowadzanie zmian. W tym czasie wysyłają sygnały do ​​ferm i ubojni, które mogą stworzyć ofertę zgodną ze standardami inicjatywy.

Firmy popierające inicjatywę

Firmy te popierają europejską inicjatywę dla kurczaków i wdrażają jej kryteria. Kliknij na logo, aby dowiedzieć się więcej.

ACCORCOMPASS GROUPDANONEDr. Oetkerfrisco.plFRoSTAIKEAKraftNestléPapa John'sPizza HutsodexoUnileverCarrefourRESDROPSUBWAYAuchan

Rozwój inicjatywy na przestrzeni czasu

Tutaj można zobaczyć, jak do tej pory w Europie i w Ameryce Północnej rosła liczba firm wspierających inicjatywę dla kurczaków.